cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
SAP Community Log-in Update
In a few months, SAP Community will switch to SAP Universal ID as the only option to login. Don’t wait, create your SAP Universal ID now! If you have multiple accounts, use the Consolidation Tool to merge your content. Get started with SAP Universal ID now!
ewelinas
Galactic 4
Galactic 4

SAP Community Katowice, 

Lecą do Was najserdeczniejsze życzenia wspaniałych oraz rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym Nowym 2023 Roku życzmy sobie samych interesujących projektów SAPowych. Niech również decyzje, które podejmiemy w 2023 roku, były tymi właściwymi oraz niech Nowy Rok przyniesie z sobą powiew wolności i szczęścia. Do siego 2023! 

 

SAP Community Katowice, 

best wishes for a wonderful Christmas with your family, and in the upcoming New Year 2023, let’s wish all having only interesting SAP projects. May the decisions, we’re going to make in 2023 be the right ones and may the New Year bring a breath of freedom and happiness to all. See you in 2023!