cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
SAP Community Log-in Update
In a few months, SAP Community will switch to SAP Universal ID as the only option to login. Don’t wait, create your SAP Universal ID now! If you have multiple S- or P- accounts, use the Consolidation Tool to merge your content. Get started with SAP Universal ID now!

What day is today?

ewelinas
Galactic 4
Galactic 4

Today we celebrated the Katowice Sock Day. Those who were (still are) on SAP Stammtisch know what's about... 🤣

Dziś obchodziliśmy Katowicki Dzień Skarpetki. Ci co byli (nadal są) na SAP Stammtisch wiedzą o co chodzi... 🤣

2 REPLIES 2

adamorlinski
Galactic 2
Galactic 2

za wikipedia: 

element codziennego ubioru, zakładany na stopy. Zastąpiły powszechnie niegdyś używane onuce. Skarpetki są noszone zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety w wielu kręgach kulturowych świata. W minimalistycznej wersji mają one kształt ludzkiej stopy, a przeważnie sięgają za kostki.

Materiał, z jakiego są wykonane, zależy między innymi od przeznaczenia skarpet.

adamorlinski_0-1666850970129.png

 

Teraz już rozumiem Twoją fascynację skarpetami 😁 Co ciekawe, onuce są dalej w sprzedaży!