cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
SAP Community Log-in Update
In a few months, SAP Community will switch to SAP Universal ID as the only option to login. Don’t wait, create your SAP Universal ID now! If you have multiple S- or P- accounts, use the Consolidation Tool to merge your content. Get started with SAP Universal ID now!
amigom
Galactic 2
Galactic 2

Koło naukowe SAP-Port działa przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Koło powstało dla studentów, absolwentów szkoły. Podczas spotkań koła pokazujemy najnowsze rozwiązania wprowadzane przez SAP takie jak S/4 Hana dla logistyki. Spotkania odbywają się raz na 2 tygodnie.

Uczestniczy koła mogą poznać jak skonfigurować w systemie SAP Plant czyli fabrykę, Storage Location czy gdzie w systemie konfigurujemy część jakościową - Quality Management bądź utrzymania ruchu - Plant Maintanance. Staramy się również pokazać najważniejsze ustawienia modułu planistycznego wraz z tworzeniem materiału.

BoMy i Routingi przestają być tajemnicą.

Jest też możliwość poznania podstaw języka programowania ABAP oraz czy warto być zwinnym w codziennej pracy – Agile i Scrum bez tajemnic.

Koło nadzoruje Sebastian Sobczyk. Prowadzący to Maciej Suder, Piotr Krawiec oraz inni praktycy SAPa.