Istanbul Blog Posts
Share your expertise on SAP and on-SAP topics, provide updates on local news and events, and learn from others via blogs posts in the Istanbul community group.
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Recent Activity

SAP TechEd, Kasım 2-3, 2023

SAP TechEd 2023, geleceğin teknolojilerini keşfetme, en son gelişmeleri öğrenme ve sektör liderleriyle bağlantı kurma fırsatı sunuyor. Etkinlik, SAP uzmanları ve iş ortaklarının da katılımıyla uygulam...

0 Comments

Transformation NOW! 2023

SAP Turkiye ve NTT DATA Business Solutions Turkey sponsorluğunda yılın en kapsamlı teknoloji ve inovasyon buluşmasında, dönüşüme yön veren liderler ile deneyim odağında ilham veren yeni uygulamaları v...

0 Comments
Labels in this area
Top kudoed authors